Prenatal care

Medical care a woman receives during pregnancy. A gynaecologist, doctor or midwife checks whether the mother and the foetus are healthy. Several examinations take place during the 9 months of pregnancy.

Zorg voor de geboorte

Medische zorg die een vrouw krijgt tijdens de zwangerschap. Een gynaecoloog, dokter of vroedvrouw controleert of de moeder en de foetus gezond zijn. Er zijn verschillende controles tijdens de 9 maanden van de zwangerschap.

Standard: Zorg voor de geboorte
Neutral: Prenatale zorg

Looking for help? Find a health professional.

Help