Paedophilia

Feeling sexually attracted to children. It is not forbidden by law. Sex with children is forbidden.

Pedofilie

Zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen. Dit is niet strafbaar. Seks met kinderen is wel strafbaar.

Looking for help? Find a health professional.

Help