Intimacy

Close bond. Respectful and tender care for each other. Intimacy can be physical, emotional or spiritual.

Intimiteit

Gevoel van verbondenheid. Respectvol en teder omgaan met elkaar. Intimiteit kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn.

Looking for help? Find a health professional.

Help