Increased reimbursement

Preferential rules for people with a low income. Under the increased reimbursement rules, a person pays a lower personal contribution. In this case, the health insurance fund reimburses a higher amount for medical costs.

Verhoogde tegemoetkoming

Voordelig statuut voor mensen met een laag inkomen. Met het statuut van verhoogde tegemoetkoming betaalt een persoon minder remgeld. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. 

Looking for help? Find a health professional.

Help