Gender role

Expectations in society about the way a man or woman should behave. These expectations can differ from culture to culture.

Genderrol

Verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Die verwachtingen kunnen in elke cultuur anders zijn.

Looking for help? Find a health professional.

Help