Female genital mutilation

Partially or completely removing a woman's labia and/or clitoris. Sometimes the wound is sewn up. All other harmful procedures to a woman’s visible sexual organs are also called female genital mutilation. Female genital mutilation is forbidden by law in Europe.

Vrouwelijke genitale verminking

De schaamlippen en/of de clitoris van een vrouw helemaal of een beetje wegsnijden. Soms wordt de wonde daarna dichtgenaaid. Alle andere schadelijke handelingen aan de zichtbare geslachtsdelen van de vrouw worden ook vrouwelijke genitale verminking genoemd. Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Europa.

Standard: Vrouwelijke genitale verminking
Neutral: Vrouwenbesnijdenis

Looking for help? Find a health professional.

Help