Woman's internal sexual organs with indication of the fallopian tubes

Fallopian tube

Organ connected to the uterus. A woman has 2 fallopian tubes, 1 on each side of the uterus. After ovulation, 1 of the 2 fallopian tubes carries the ripe egg cell to the uterus.

Eileider

Orgaan verbonden met de baarmoeder. Een vrouw heeft 2 eileiders, 1 aan elke kant van de baarmoeder. Na de eisprong brengt 1 van de 2 eileiders de rijpe eicel naar de baarmoeder.

Looking for help? Find a health professional.

Help