Man's internal sexual organs with indication of the epididymides

Epididymis

Organ in which sperm cells are stored. A man has 1 epididymis in each testicle.

Bijbal

Orgaan waarin de zaadcellen zijn opgeslagen. Een man heeft 1 bijbal aan elke teelbal.

Looking for help? Find a health professional.

Help