Uterus of a woman contracting

Contraction

Squeezing of the muscles in the uterus. Women have contractions when they deliver their baby (give birth).

Wee

Samentrekking van de spieren in de baarmoeder. Vrouwen hebben weeën als ze gaan bevallen.

Looking for help? Find a health professional.

Help