Bacterium

Small organism that can make you sick when it enters your body. Plural: bacteria.

Bacterie

Klein organisme dat u ziek kan maken als het in uw lichaam komt.

Looking for help? Find a health professional.

Help