Централизирано здравно досие

Досие, което съдържа информация за вашето здраве и което личен лекар може да създаде и актуализира. Например лекарствата, които вземате, леченията и ваксините , които са ви правени, както и амбулаторни листове от други доставчици на здравни услуги. Това дава на вашия лекар възможност да ви следи по-добре. Ако имате централизирано здравно досие, плащате по-ниска лична вноска за прегледи при вашия личен лекар.

Globaal Medisch Dossier

Dossier dat een huisdokter kan maken en bijhouden met gegevens over uw gezondheid. Bijvoorbeeld: welke medicijnen u neemt, welke behandelingen en vaccins u heeft gehad en verslagen van andere zorgverleners. Zo kan de dokter u beter begeleiden. Als u een Globaal Medisch Dossier heeft, betaalt u minder remgeld voor uw bezoek aan de huisdokter.