Сексуална ориентация

Белгийското законодателство забранява дискриминацията въз основа на сексуалната ориентация. Например: за работа, отдих, образование, услуги, настаняване в жилище.

Определени престъпления (като увреждане на имущество или словесно и физическо насилие) се наказват по-строго, когато мотивът е бил омраза към лесбийки, хомосексуални, бисексуални или транссексуални.

В Белгия хомосексуални и лесбийски двойки могат да встъпват в брак и да съжителстват законно. Двама мъже или две жени могат също така да осиновят заедно дете.

Двойка лесбийки с деца

Ако вие сте жертва на насилие поради вашата сексуална ориентация, може да подадете жалба до Unia, Интерфедералния център за равни възможности. Можете също да отидете в някое от техните местни звена за контакт. Трябва също да съобщите в полицията. Можете да се обадите или да си пишете с някого от линията за помощ на LGBT, наречена “Holebifoon”, за повече информация.

Seksuele oriëntatie

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Interfederal Centre for Equal Opportunities
За въпроси относно дискриминацията или за съобщаване на случай на дискриминация
0800 12 800 (безплатно) (понеделник и петък 9-12 ч., вторник и сряда 9-17 ч.)
Meldpunt Discriminatie – Unia
Местна услуга на Федералния център за равни възможности – за съобщаване на случаи на дискриминация. Намерете Meldpunt във вашия квартал:
Police
Съдействие при животозастрашаващи ситуации
101
Lumi
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с хомосексуалността и транссексуалността
0800 99 533
Leonardo International LGBT
Група за английскоговорящи лесбийки, гей, бисексуални и транссексуални лица
016 60 12 63
Why Me
Организация на хомосексуалисти и транссексуални лица от Тропическа Африка
0466 16 40 38
Merhaba
Организация за хора с мигрантски произход, които изпитват привличане към хора от същия пол и/или имат въпроси относно своята сексуална ориентация или полова идентичност.
0487 55 69 38 (телефон на Merhaba)
Omnya
Подкрепа за хомосексуалисти от Средния Изток и Северна Африка
0470 66 63 80, 0488 22 71 71
Shouf Shouf
Организация за лесбийки, хомосексуалисти и бисексуални от различни култури
0483 41 60 84
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
03 288 00 84
Rainbowhouse
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
02 503 59 90
Casa Rosa
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
09 269 28 12
Rainbows United
Срещи на хомосексуални, гей, лесбийки и транссексуални лица, които търсят убежище
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
0471 25 21 97
Holebihuis Vlaams-Brabant
Място, където хомосексуалните и транссексуалните лица, както и техните приятели, могат да получат информация и да се срещнат
016 60 12 63
MRAX
Правна помощ за чужденци и помощ в случаи на дискриминация
02 209 62 50
Ex aequo
За мъже, които правят секс с мъже, в Брюксел и Валония. Помощ с въпроси и проблеми относно ХИВ и сексуалното здраве, и безплатни изследвания за ХИВ и БППП. Трябва да си запишете час за изследвания.
02 736 28 61