Рутина

След период на силни чувства от факта, че сте влюбени, нормално е вълнението да намалява. Вие се опознавате по-добре и свиквате с вашата връзка. Ежедневието ви заедно може впоследствие да се превърне в рутина.

За някои хора рутината е проблем, за други тя може да донесе чувство на успокоение и увереност. Доброто взаимно опознаване и привикването един с друг може също да донесе чувство на стабилност и сигурност.

Ако смятате, че рутината е проблем, запитайте се:

Ако вашият партньор знае, че искате нещата да бъдат различни, може да се опитате да намерите решенията заедно. Това може да направи вашата връзка по-силна. Отделете време един за друг и опитайте да вършите нови неща заедно. Например: излезте навън заедно, ако чувствате, че много се задържате вкъщи; опитайте нещо ново, ако смятате, че сексуалният ви живот е отегчителен. Това може да е забавно и вълнуващо.

Промяна на рутината не означава, че трябва да сложите край на връзката или да потърсите тръпка извън връзката. Попитайте се какво в действителност искате.

Родителството може да промени връзката с вашия партньор. Отделете време един за друг.

Routine

Na een periode van intense verliefdheid is het normaal dat u alles wat minder spannend vindt. U leert elkaar beter kennen en raakt gewoon aan uw relatie. Wanneer dat gebeurt, kan met iemand samen zijn een routine worden.

Voor sommige mensen is routine een probleem, maar voor anderen kan dit een kalm en rustgevend gevoel met zich meebrengen. Elkaar goed kennen en elkaar gewoon zijn, kan ook een gevoel van stabiliteit en veiligheid opwekken.

Als u denkt dat routine een probleem is, sta dan even stil bij het volgende:

Als uw partner weet dat u dingen wilt veranderen, kunt u samen oplossingen gaan zoeken. Dit kan uw relatie intenser maken. Maak tijd voor elkaar en probeer samen nieuwe activiteiten uit. Ga bijvoorbeeld samen eens op stap als u het gevoel heeft dat u te vaak thuis bent, of probeer iets nieuws als u vindt dat uw seksleven saai is. Dit kan spannend en leuk zijn.

De routine wijzigen hoeft niet meteen het einde van de relatie te betekenen. Het is ook niet nodig om meteen spanning buiten de relatie te gaan zoeken. Stel uzelf de vraag wat u echt wilt.

Een ouder zijn kan de relatie met uw partner veranderen. Maak voldoende tijd voor elkaar.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Сексолог
Терапия при сексуални проблеми. Сексологът се опитва да намери решение, като разговаря с единия или двамата партньори. Намерете сексолог във вашия квартал: