Жена и мъж се целуват

Целувам

Да докоснеш някого с устните си. Целувката е знак за приятелство и любов.

Kussen

Iemand aanraken met de lippen. Kussen kan een teken van vriendschap of liefde zijn.

Стандартен термин: Kussen
Неутрален: Zoenen, een kus geven
Вулгарен: Lebberen

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ