2-ма мъже в интимна връзка

Хомосексуалност

Изпитване на влечение към хора от същия пол: мъже, които изпитват влечение към мъже, жени, които изпитват влечение към жени. Човек може да бъде хомосексуален, без да иска секс или връзка с лице от същия пол. Човек е хомосексуален само ако той/тя се идентифицира като такъв.

Homoseksualiteit

Zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht: mannen voelen zich aangetrokken tot mannen, vrouwen voelen zich aangetrokken tot vrouwen. Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht. Iemand is enkel homoseksueel als hij/zij zichzelf zo benoemt.

Стандартен термин: Homoseksualiteit
Неутрален: Gay

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ