Хигиена

Хигиена означава поддържане на тялото чисто. Това ограничава риска от заболяване.

Hygiëne

Het lichaam proper houden. Hygiene vermindert het riscio om ziek te worden.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ