ХИВ тест

Тест за проверка дали имате ХИВ. Без да проведете теста, не може да сте сигурни дали имате, или нямате ХИВ. Има най-различни тестове. Тестът установява наличието на антитела и/или вирусни частици. Тестът дава достоверни резултати приблизително шест седмици, след като сте предприели риск от инфектиране.

Hiv-test

Test die nagaat of u hiv heeft. Zonder test kunt u niet zeker weten of u hiv heeft of niet. Er zijn verschillende testen. De testen meten de aanwezigheid van antistoffen en/of deeltjes van het virus. De test geeft een betrouwbaar resultaat ongeveer 6 weken nadat u een risico op infectie hebt opgelopen.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ