ХИВ-позитивен

Вие сте ХИВ-позитивен, когато сте заразени с ХИВ-вирус. ХИВ-позитивният човек е носител на ХИВ-вирус.

Hiv-positief

U bent hiv-positief wanneer u besmet bent met het hiv-virus. Wie hiv-positief is, is drager van het hiv-virus.

Стандартен термин: Hiv-positief
Неутрален: Seropositief

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ