Увеличено възстановяване

Преференциални правила за хора с ниски доходи. Съгласно правилата за увеличено възстановяване лицето заплаща по-ниска лична вноска. В такъв случай здравноосигурителната каса възстановява по-голяма част от медицинските разходи. 

Verhoogde tegemoetkoming

Voordelig statuut voor mensen met een laag inkomen. Met het statuut van verhoogde tegemoetkoming betaalt een persoon minder remgeld. Het ziekenfonds betaalt dan meer terug voor medische kosten. 

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ