Транссексуален

Когато полът на човека не съответства на начина, по който той или тя се чувства и/или се държи. Даден човек може да се чувства по-мъжествен или женствен, или повече мъж, отколкото жена, или да не се идентифицира изобщо с разделението мъж-жена. Транссексуалният човек може да смени пола си чрез операция и хормони, ако той или тя пожелае. 

Transgender

Wanneer het geslacht van iemand niet overeenkomt met hoe hij of zij zich voelt of gedraagt. Iemand voelt zich dan mannelijker of vrouwelijker, of nu eens man, dan vrouw, of vindt zich helemaal niet terug in de man-vrouw-opdeling. Een transgender kan van geslacht veranderen met operaties en hormonen, als hij of zij dat wil. 

Стандартен термин: Transgender
Неутрален: Transseksualiteit, transseksueel

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ