Лекар взима секрет, взет от проба от устата

Тест за БППП

Изследване, с което се проверява дали някой страда от болести, предавани по полов път (БППП). Лекарят задава въпроси и преглежда половите органи, а понякога и ануса. Лекарят взема натривка от местата, които може да са заразени, взема кръв или иска пациентът да уринира в стъклен съд. Лекарят изпраща всички проби в лаборатория за по-нататъшно изследване.

Soa-test

Onderzoek om te kijken of iemand seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) heeft. De dokter stelt vragen en bekijkt de geslachtsdelen, mond en soms de aars. De dokter neemt een staal (wisser) van de plaatsen die mogelijk besmet zijn, prikt bloed of vraagt om in een potje te plassen. De dokter stuurt alle stalen naar een labo voor verder onderzoek.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ