Стерилност

Невъзможността за раждане на деца.

Onvruchtbaarheid

Geen kinderen kunnen krijgen.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ