Мъж, който е подложен на стерилизация

Стерилизация

Операция, с която мъжът или жената се лишават от възможност за възпроизводство. Лекарят изрязва семенните тръбички (при мъжа) или завързва яйцепроводите (при жената). Стерилизацията е контрацептивен метод. Стерилизацията може да бъде върната в начално положение, но това е трудно и не винаги успешно. Счита се за постоянен контрацептивен метод.

Sterilisatie

Operatie om een man of vrouw onvruchtbaar te maken. Bij mannen snijdt de dokter de zaadleiders door. Bij vrouwen sluit de dokter de eileiders af. Sterilisatie is een vorm van anticonceptie. Een sterilisatie ongedaan laten maken, is mogelijk maar moeilijk en lukt niet altijd. Sterilisatie wordt daardoor beschouwd als een permanente vorm van anticonceptie.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ