Срам

Чувство на безпокойство или съжаление, когато сте казали или направили нещо нелогично или лошо. Понякога хората могат да се почувстват засрамени по време на секс. Ако това се случва често, може да представлява проблем.

Schaamte

Gevoel van angst of spijt wanneer u denkt dat u iets raars of slechts hebt gedaan of gezegd. Soms kan iemand schaamte voelen bij seks. Als dit te veel gebeurt, kan dat een probleem zijn.

Стандартен термин: Schaamte
Неутрален: Gêne

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ