Сперматозоиди плуват с цел да оплодят яйцеклетка в яйцепровода

Сперматозоид

Частица от спермата на мъжа, която може да оплоди женската яйцеклетка. Когато сперматозоидът оплоди яйцеклетката, жената забременява. Тестисите произвеждат ежедневно милиони сперматозоиди.

Zaadcel

Deeltje in het sperma van de man dat de eicel van een vrouw kan bevruchten. Wanneer een zaadcel een eicel bevrucht, wordt een vrouw zwanger. Elke dag maken de teelballen miljoenen zaadcellen.

Стандартен термин: Zaadcel
Неутрален: Spermacel

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ