Мъж и жена се женят в кметството

Сключване на брак

Официална церемония и правен договор, с който се създава законна връзка между 2-ма партньори. Партньорите могат да бъдат мъж (съпруг) и жена (съпруга). Освен това, Белгия мъж може да сключи брак с друг мъж и жена може да сключи брак с друга жена.

Huwelijk

Ceremonie en wettelijke overeenkomst die de relatie tussen 2 partners vastlegt. De partners kunnen een man (echtgenoot) of vrouw (echtgenote) zijn. In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen met elkaar trouwen.

Стандартен термин: Huwelijk
Официален: Echt, echtverbintenis

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ