Мъжки вътрешни полови органи с обозначение на семепроводните канали

Семепроводен канал

Всеки мъж има 2 семепроводни канала. Семенните клетки се транспортират от надсеменника до простатата чрез семепроводните канали.

Zaadleider

Elke man heeft 2 zaadleiders. Via de zaadleiders worden de zaadcellen van de bijbal naar de prostaat getransporteerd.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ