Мъжки вътрешни полови органи с обозначение на семенните мехурчета

Семенно мехурче

2 малки органа в тялото на мъжа. Семенните мехурчета са разположени в съседство с простатата. Семенните мехурчета и простатата произвеждат течността в спермата на мъжа.

Zaadblaasje

2 kleine organen in het lichaam van de man. De zaadblaasjes liggen tegen de prostaat. De zaadblaasjes en de prostaat maken het vocht in het sperma van de man.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ