Семейно планиране

Когато планирате семейство, вие решавате дали, кога и колко деца искате да имате. Свободното вземане на решение по тези въпроси е човешко право. Вие решавате дали да използвате контрацептивен метод, когато планирате създаване на семейство.

Gezinsplanning

Als u aan gezinsplanning doet, beslist u of, wanneer en hoeveel kinderen u wilt. Deze zaken vrij mogen beslissen is een mensenrecht. U kunt beslissen of u anticonceptie wilt gebruiken wanneer u uw gezin plant.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ