Сексуалност

Основен аспект на човешкото същество. Представлява нормален и положителен начин на себеизразяване. Сексуалността включва не само секс, но и други неща, като например: сексуално удоволствие и интимна връзка, анатомия и раждане на деца, табута и ценности във връзка със сексуалната ориентация.

Seksualiteit

Een centraal aspect van het mens-zijn. Het is een normale en positieve manier om zich uit te drukken. Seksualiteit gaat niet alleen over seks, maar ook over andere zaken, zoals bijvoorbeeld: seksueel plezier en intimiteit, anatomie, kinderen krijgen, taboes en waarden rond seksuele oriëntatie.

 

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ