Сексуални права

Правата на всяко човешко същество при изживяването и практикуването на своята сексуалност. Например: правото за избор на партньор, правото на решение за секс или не, право за получаване на информация за сексуалността.

Seksuele rechten

Rechten die elke mens heeft bij de beleving van zijn of haar seksualiteit. Bijvoorbeeld: het recht om zelf een partner te kiezen, het recht om te beslissen wel of geen seks te hebben, het recht op informatie over seksualiteit.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ