Сама жена се храни вкъщи

Сам мъж, сама жена

Някой без постоянен партньор.

Vrijgezel

Iemand die geen vaste partner heeft.

Стандартен термин: Vrijgezel
Неутрален: Alleenstaande, single

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ