Роля на пола

Представа в обществото за това как трябва да се държи мъжът или жената. Тези представи могат да се различават при различните култури.

Genderrol

Verwachtingen in de samenleving over hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Die verwachtingen kunnen in elke cultuur anders zijn.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ