Разкриване на информация относно ХИВ

Някой, който има ХИВ, казва на друг, че има този вирус. Никой не е принуждаван да споделя тази информация с другите. Лекарят няма право да казва на никой, че дадено лице има ХИВ.

Vertellen over hiv

Iemand met hiv vertelt aan een andere persoon dat hij of zij hiv heeft. Niemand is verplicht dit aan iemand anders te vertellen. Een dokter mag aan niemand vertellen dat iemand hiv heeft.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ