Мъж и жена в нотариална кантора, където да се изготви споразумението им за развод.

Развод

Официално прекратяване на брак. След развода вие може да се ожените/омъжите за друг.

Scheiding

Wettelijke stopzetting van een huwelijk. Na een scheiding kunt u met iemand anders trouwen.

Стандартен термин: Scheiding
Неутрален: Echtscheiding

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ