Пълнолетен

Мъж или жена, които са достатъчно зрели съгласно закона, за да вземат решения за своя живот. В повечето европейски държави дадено лице става пълнолетно, когато навърши 18 години.

Volwassene

Een man of vrouw die volgens de wet oud genoeg is om zelf beslissingen te nemen over zijn of haar leven. In de meeste Europese landen is iemand volwassen op de leeftijd van 18 jaar.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ