Пришка, воден мехур

Малка мехуроподобна подутина на кожата, която е изпълнена с прозрачна течност.

Blaasje

Kleine verdikking op de huid waar helder vocht onder zit.

Стандартен термин: Blaasje
Неутрален: Blaas, blaar

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ