Лекар уверява пациент, че няма да разкрива никаква поверителна информация

Поверителност

Правото да предадете дадена информация на някого, без този човек да я предаде на някой друг. Лекарят уважава правото ви на поверителност.

Privacy

Recht om informatie aan iemand te geven zonder dat hij/zij deze informatie aan iemand anders geeft. Een dokter respecteert uw privacy.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ