Мъжки вътрешни полови органи с обозначение на пикочния мехур

Пикочен мехур

Орган, в който се събира урината.

Blaas

Orgaan waarin urine wordt verzameld.

Стандартен термин: Blaas
Неутрален: Urineblaas

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ