Педофилия

Сексуално влечение към деца. Не е забранено със закон. Сексът с деца е забранен.

Pedofilie

Zich seksueel aangetrokken voelen tot kinderen. Dit is niet strafbaar. Seks met kinderen is wel strafbaar.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ