Женски вътрешни полови органи, на които се вижда как става оплождането в яйцепроводите

Оплождане

Получава се, когато сперматозоидът навлезе в яйцеклетката. Оплодената яйцеклетка може да се развие в дете.

Bevruchting

Wanneer een zaadcel binnendringt in de eicel. De bevruchte eicel kan groeien tot een baby.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ