Насилие от страна на партньора

Когато човек наранява, унижава или не зачита партньора си или го принуждава насила да прави секс.

Partnergeweld

Wanneer iemand zijn/haar partner pijn doet, vernedert, verwaarloost of dwingt tot seks.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ