Мъжки вътрешни полови органи с обозначение на надсеменника

Надсеменник

Орган, в който се събират сперматозоидите. Мъжът има 1 надсеменник във всеки тестис.

Bijbal

Orgaan waarin de zaadcellen zijn opgeslagen. Een man heeft 1 bijbal aan elke teelbal.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ