Детайл от кръвоносен съд с малък вирусен товар: когато се взимат лекарства за ХИВ, малка част от ХИВ вируса остава в кръвта, но вече не може да атакува белите кръвни клетки, които предпазват от инфекции.

Концентрация на вируса в кръвта

Количеството ХИВ в кръвта. Ако концентрацията на вируса в кръвта е висока, ХИВ може много по-лесно да се предаде на другите. Лекарствата понижават концентрацията на вируса, но никога не могат да го премахнат окончателно.

Virale lading

Hoeveelheid hiv in het bloed. Als de virale lading hoog is, is hiv gemakkelijk door te geven aan anderen. Medicijnen verlagen de virale lading, maar het virus verdwijnt nooit helemaal.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ