Изпитване на удоволствие

Усещане на удоволствие, например по време на секс.

Genieten

Plezier hebben, bijvoorbeeld van seks.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ