Женски гърди с обозначение на зърното

Зърно

Малко копче в средата на гърдата на човек. Жените и мъжете имат 2 зърна, по 1 на всяка гърда. Зърната са чувствителни.

Tepel

Knopje in het midden op een borst. Vrouwen en mannen hebben 2 tepels, 1 op elke borst. Tepels zijn gevoelig.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ