Женско тяло с обозначение на ерогенните зони

Ерогенни зони

Сексуално чувствителни места по тялото. Ако тези места се стимулират, може да се възбудите. Не само половите органи и областта около тях е чувствителна, но също така, например ушите, зърната, ходилата, ръцете, устата и др. Ерогенните зони са различни при всеки човек.

Erogene zones

Seksueel gevoelige plekjes op het lichaam. Als deze plekjes worden gestimuleerd, kunt u seksueel opgewonden geraken. Niet alleen de geslachtsdelen en de zone errond zijn gevoelig, maar ook bijvoorbeeld oren, tepels, voetzolen, handen, mond. Bij iedereen zijn de erogene zones verschillend.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ