Еректилна дисфункция

Проблем, при който за дълго време мъжът не получава ерекция или не може да я задържи. Нормално е някой път мъжът да не може да получи ерекция. Мъжът има еректилна дисфункция, когато това се случва често и за дълъг период от време.

Erectiestoornis

Een probleem waarbij een man lange tijd bijna nooit een erectie krijgt of kan aanhouden. Het is normaal dat een man soms geen erectie krijgt. Een man heeft pas een erectiestoornis als dit vaak en gedurende lange periodes gebeurt.

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ