Доброволно

Ако вършите нещо доброволно, вие го правите, защото го искате по своя воля.

Vrijwillig

Als u iets vrijwillig doet, doet u dat omdat u het zelf wilt.

Стандартен термин: Vrijwillig
Неутрален: Uit vrije wil

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ