Дискриминация

Различно отношение към хората, например когато са с различен цвят на кожата, пол или сексуална ориентация или когато са заразени с ХИВ-вирус. Дискриминацията е забранена със закон в повечето държави.

Discriminatie

Mensen verschillend behandelen, bijvoorbeeld omdat ze een andere huidskleur, een ander geslacht, een andere seksuele oriëntatie of hiv hebben. Discriminatie is strafbaar in de meeste landen.

Стандартен термин: Discriminatie
Неутрален: Achterstelling

Търсите помощ? Намерете здравен работник.

Помощ